Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Patronaj ve Tarih Yazımına Etkisi Tursun Bey in Tarih i Ebü l Fethinde Mahmut Paşa

Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Turkey, 10 - 12 April 2016, pp.213-231

17 Asrın İkinci Yarısında Trabzon Yeniçeri Zabitleri

Internatıonal Committee Of Pre-Ottoman And Ottoman Studies 22nd Ciepo Symposium, 4 - 08 October 2016

Tursun Bey in Tarih i Ebü l Feth i 1444 1488 ve Fatih Sultan Mehmet Dönemine Dair Tespitler

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 2/Prof. Dr. Halil İNALCIK, Bursa, Turkey, 2 - 03 November 2015

On the Sources of Tursun Bey s Tarih i Ebü l Feth

Internatıonal Committee Of Pre-Ottoman And Ottoman Studies 15th Cıepo Symposium, Londrina, Brazil, 08 July 2002 - 12 July 2012

Osmanlılara Dair Layıkı ile Değerlendirilmeyen Bir Kaynak Konstantin Mihailoviç ve Eseri

I. Türk Tarih ve Edebiyatı Kongresi, Turkey, 11 - 13 September 1996

Books & Book Chapters

Bedestenlerin Türk Ticari Mimarisindeki Yeri ve Trabzon Bedesteni

in: Trabzon Kent Mirası Yer Yapı Hafıza, Ömer İskender Tuluk, H. İbrahim Düzenli, Editor, Klasik, İstanbul, pp.155-173, 2010

“Families: Contracting Marriage”

in: Layers of Power Societies and Institutions in Europe, " Brkıc, A.S", Editor, Pisa University Press, pp.15-53, 2010

Remembring the Good Old Days: the Ottoman Nasihatname [Advice Letters] Literature of the 17th Century”

in: Institutional Change and Stability Conflicts Transitions and Social Values, Gemes A., Peyrou F., Xydopoulos I, Editor, Plus, Pisa, pp.111-127, 2009

The Making of Kanun Law in the Ottoman Empire, 1300-1600

in: Making Using and Resisting the Law in European History, Lotte G., Medijainen E., Sigurdsson J.V, Editor, Pisa University Press, Pisa, pp.65-75, 2008

17. Yüzyıl Ortalarında Trabzon’da Ahiler ve Faaliyetleri

in: Karadeniz Tarihi Sempozyumu 25 26 Mayıs 2005, İnan K., Öksüz H., Usta V., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.203-213, 2007

The Effects of Ornamented Prose Style on Ottoman Historiography: The Tarih-i Ebü’l-Feth [ History of the Father of Conquest] by Tursun Bey

in: Public Power in Europe Studies in Historical Transformation, Amelang J. S., and Beer S, Editor, Pisa University Press, Pisa, pp.125-142, 2006

Kadı Sicillerine Göre Akçaabat’ta Mülk Satışları (1648-1658)

in: Akçaabat Yazıları I, Fethi Gedikli, Editor, Akçaabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, pp.105-115, 2004

Fatih Sultan Mehmed, Hayatı, Şahsiyeti ve Döneminin Siyasi Olayları

in: Fatih ve Dönemi Mehmed II And His Period, Birinci, N., Editor, Özlem Matbaacılık, pp.46-82, 2004

Kadı Sicillerine Göre Akçaabat’ta Mülk Satışları (1648-1658)

in: Akçaabat Yazıları I, Gedikli, F., Editor, YEDİRENK, Trabzon, pp.105-115, 2004