Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kültürel ve Sosyal Davranışların Anlam ve İşlev Dünyasına Bir Yolculuk: Davranış Folkloru

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.13, no.32, pp.1253-1277, 2020 (Other Refereed National Journals)

Evlilik ve Mülkiyet Temelinde İcat Edilmiş Bir Halk Hukuku Uygulaması

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.12, no.27, pp.501-515, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekân Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratlarına Yansımaları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.55, pp.5-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanlarının Geleneksel Veterinerlik Uygulamalarına Dönük Tespit ve Değerlendirmeler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.61, pp.127-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erdoğan Altınkaynak: Tozlu Zaman Perdesinde Kırım Karayları

Karadeniz Araştırmaları, vol.3, no.12, pp.159-160, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dr. Öcal Oğuz, Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları

Milli Folklor, vol.7, no.50, pp.105-106, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balıkesir Yöresi Kadın Folklorunda Simgesel İfade Biçimleri

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir-Edremit, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.854-869

Türk Halk Bilimi Araştırmalarında Bilimsel Bakış ve Etik Sorunları Üzerine Tespitler

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir-Edremit, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.16-39

Cumhuriyet Tarihinin İlk Mesleki Balıkçılık Okulu: Beşikdüzü Köy Enstitüsü

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2019

Türkiye’de Halk Bilim Araştırmaları ve Kentsel Kültür: Bazı Notlar İle Tavsiyeler

4th International Congress of Turkology (Turkic Peoples Through the Ages and Lands), Varşova, Poland, 21 - 23 September 2016, vol.1, pp.250-257

Türk Halklarının Evlenme Geleneklerinde Mani/Türkü Söyleyerek Kız İsteme

International Conference: The West of the East, The East of the West, 04-06 July 2017, Prag, Czech Republic, 4 - 06 July 2017, vol.1, pp.80-85

Books & Book Chapters

Ölüm ve Yaşam Zıtlığında Kutsanmış Geleneğin Düşüşü

in: Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, Mustafa Aça, Mustafa Dinç, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.34-48, 2020

Halk Edebiyatı ve Araştırmaların Tarihi

in: Türk Halk Edebiyatı, Aça, Mehmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.23-62, 2019

Halk Bilimi Araştırmalarının Tarihi

in: Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.39-122, 2019

Uygulamalı Halk Bilimi

in: Halk Bilimi El Kitabı, , Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.529-536, 2019

Anonim Halk Edebiyatı

in: Türk Halk Edebiyatı, Aça, Mehmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.137-238, 2019

Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” Adlı TÜBİTAK Projesi Üzerine Değerlendirmeler

in: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, Yolcu, Mehmet Ali, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.73-84, 2019

Türk Düğünlerinde Damadın Sırtını Yumruklama Geleneği

in: Gelin Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Aysel Güneş, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.279-285, 2019

Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma,Ölçme ve Hukuka Dönük Temsilleri

in: Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.441-468, 2019

Halk Bilgisinin Ekonomiye ve TeknolojiyeDönük Temsilleri

in: Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.239-286, 2019

Kültür Bilimlerinin Bir Şubesi Olarak Halk Bilimi

in: Halk Bilimi El Kitabı, Aça Mustafa, Editor, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.33-68, 2017

Uygulamalı Halk Bilimi

in: Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editor, Kömen Yayınevi, Konya, pp.691-699, 2016

Halk Bilim Araştırmalarının Tarihi

in: Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editor, Kömen Yayınevi, Konya, pp.71-199, 2016

Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma ve Hukuka Dönük Temsilleri

in: Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editor, Kömen Yayınevi, Konya, pp.559-594, 2016

Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folklorunda Balıkların ve Diğer Deniz Canlılarının Adlandırılması

in: Balık Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.423-438, 2015

Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışları

in: Balık Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.333-366, 2015

Köroğlu Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme

in: Köroğlu Kitabı, M. Sabri Koz, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.539-584, 2014

Vakfıkebir (Trabzon) Yöresinde Fırıncılar ve Vakfıkebir Ekmeği

in: Ekmek Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.257-272, 2014

Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı

in: Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, Ali Rıza Özdemir, Editor, Kripto Yayınları, İstanbul, pp.37-54, 2014

Coğrafi Konum ve Yayla Tutkusu

in: 81 İlde Kültür ve Şehir Giresun, Metin Eriş, Editor, Giresun Valiliği Yayınları, İstanbul, pp.31-48, 2013

Denizin Çocukları

in: 81 İlde Kültür ve Şehir Giresun, Metin Eriş, Editor, Giresun Valiliği Yayınları, İstanbul, pp.17-31, 2013