Announcements & Documents

Uygulamalı Jeofizik Ders Notları_Jeoloji Bölümü Öğrencileri için
Lecture Note
9/27/2019
Arama Jeofiği II Dersi Yer Radarı Yöntemi
Lecture Note
5/19/2019
Saha Jeofiziği EM-34-HD
Homework
5/3/2019
Saha Jeofiziği EM-34-VD
Homework
5/3/2019
Elektromanyetik Prospeksiyon
Lecture Note
2/28/2018
Arama Jeofiziği II
Lecture Note
2/28/2018
IP Ders Notları
Lecture Note
12/14/2017
SP Ders Notu
Lecture Note
12/14/2017
Çevre Jeofiziği
Lecture Note
12/14/2017
Ultrasonik Yöntem_2017-2018
Lecture Note
10/9/2017
Sondaj Tekniği Ders Notları_2017
Lecture Note
10/6/2017
Elektrik Özdirenç Ders Notları_2017
Lecture Note
10/6/2017