Scientific Activities

Jury Memberships

  • December 2014 Post Graduate

    KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

    YBCO Bazlı Maglev Sistemleri Manyetik Kuvvet Sabitinin Farklı Şartlarında İncelenmesi

  • June 2010 Post Graduate

    KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

    Futbol Topu Yörünge Modeli ve Analizi