Education Information

Education Information

 • 2012 - 2012 Post Doctorate

  University of Georgia, Franklin College, Department Of Geology, United States Of America

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mineraloji-Petrografi, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mineraloji-Petrografi, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Mühendislik-Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Kutlular (Sürmene, Trabzon) Masif Sülfit Yatağı Hidrotermal Alterasyonunun Kil Mineralojisi, Jeokimyası, Duraylı İzotop Özellikleri ve Kökeni

  Karadeniz Technical University, Jeoloji Mühendisliği, Mineraloji-Petrografi

 • 2002 Postgraduate

  Kavaklar (Ünye-Fatsa, Ordu) Yöresindeki Kil Oluşuklarının Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi

  Karadeniz Technical University, Jeoloji Mühendisliği, Mineraloji-Petrografi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English