Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, 1st Euro-Asian International Short Course on Wood-based Composites, KTU, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Fen Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi, TÜBİTAK 2237 -KTU, 2013
Diğer, Jump Over the Wall: Biographical Workshop for Women on the Transition Period, EU- Lifelong Learning Programme, The Women's Foundation eFKA, 2010
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Nanotechnology Research Forum, Ortadogu Teknik Universitesi, 2006
Yabancı Dil, ESL program, Oklahoma State University, 2006
Yabancı Dil, Tricks of English Language (TEL), Oklahoma State University, 2006
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Wood Products Workshop, Oklahoma State University, 2006

Yaptığı Tezler

Doktora, Farklı lignoselülozik ve termoplastik maddelerle üretilen odun-plastik kompozitlerin özelliklerinin incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, -, Orman Endüstri Mühendisliği, 2011
Yüksek Lisans, Bazı borlu bileşiklerle muamele edilmiş melez kavak (Populus euroamericana cv.) yongaları ve kraft lignin fenol formaldehit tutkalı kullanılarak üretilen yönlendirilmiş yongalevhaların (OSB) teknolojik özellikleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, -, Orman Endüstri Mühendisliği, 2005

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ormancılık, Orman Endüstri Mühendisliği, Odun Mekaniği ve Teknolojisi, Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi , Kimyasal Teknolojiler, Polimer Teknolojisi , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kompozitler, Selülozik Malzemeler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, 2021 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık, 2015 - 2021
Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık, 2012 - 2015
Yrd.Doç.Dr., Northeastern University, Engineering, Civil And Environmental Engineering, 2012 - 2013
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, -, Orman Endüstri Mühendisliği, 2002 - 2011
Diğer, Oklahoma State University, Natural Resource Ecology & Management , Forestry, 2006 - 2006

Verdiği Dersler

Geleneksel Türk Ahşap Sanatı, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2016 - 2017
Malzeme Bilgisi I, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Ahşap Kompozit Malzemeler, Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014, 2012 - 2013
Mobilya üretiminde Doğal Ahşap Malzemeler, Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014, 2012 - 2013
Smart Home and Its Applications, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Nanomaterials in Interior Architecture, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Malzeme Bilgisi II, Lisans, 2012 - 2013, 2011 - 2012

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunması, Artvin Çoruh Üniversitesi, Ekim, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez savunması, Artvin Çoruh Üniversiteswi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunması, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ekim, 2018
Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Haziran, 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Ersoy H., Karahan M., Sünnetci M. O., Aydıner K., Altunışık A. C., Kolaylı H., Fırat Ersoy A., Çavdar T., Bulut V. N., Sümer Haydaraslan K., et al., TÜBİTAK Projesi, Gerçeğe Yakın Model Deneylerle Yangına Maruz Kalacak Tarihi Yapılarda Asit Yağmurlarının Uzun Yıllar Etkilerin Tahmini, 2023 - 2026
Dönmez Çavdar A., TÜBİTAK Projesi, Biyobazlı yangına dirençli tutkal üretimi ve orta yoğunluklu liflevhalarda (MDF) Denenmesi, 2023 - 2024
Boran Torun S., Dönmez Çavdar A., Peşman E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yangın Geciktirici Boyar Maddelerle Muamele Edilmiş Ahşap Malzemenin Dış Ortam Koşullarındaki Performansı, 2023 - 2024
Peşman E., Dönmez Çavdar A., Boran Torun S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Toner Atıklarının Doğal Lif Katkılı Polimer Kompozitlerde Değerlendirilmesi, 2022 - 2024
Dönmez Çavdar A., Boran Torun S., Peşman E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atık toner ve hibrit lif katkılı polipropilen kompozit üretimi ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi, 2022 - 2024
BORAN TORUN S., ÖZDEMİR M., PEŞMAN E., DÖNMEZ ÇAVDAR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atık Yağların ve Atık Gazete Kağıdı Liflerinin Termoplastik Kompozitlerde Değerlendirilmesi, 2020 - 2022
Dönmez Çavdar A., Çavdar T., Mengeloğlu F., Boran Torun S., TÜBİTAK Projesi, Yapay Zeka Optimizasyon Tekniği ile Hibrit Kompozit Bileşenlerinin Optimizasyonu: Lignin / Zeolit / Doğal Lif Takviyeli Termoplastik Esaslı Hibrit Kompozit Örneği, 2020 - 2021
Boran Torun S., Dönmez Çavdar A., Peşman E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atık Yağların ve Atık Gazete Kağıdı Liflerinin Termoplastik Kompozitlerde Değerlendirilmesi, 2020 - 2021
Ertaş M., Dönmez Çavdar A., TÜBİTAK Projesi, Alkil Keten Dimerin Doğal Lif Ve Cam Elyaf Takviyeli Biyopolimer Kompozitlerin Performans Özellikleri Üzerine Etkisi, 2019 - 2020
Peşman E., Dönmez Çavdar A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Atık Kağıt Türlerinin Lif-propilen ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kompozitlerin Üretiminde Dolgu Maddesi Olarak Kullanılabilriliğinin Araştırılması ve Bu Kompozitlerin Mekanik, Fiziksel ve Termal Özelliklerinin Karşılaştırılması AÇÜ-BAP 2017.F11.02.01, 2017 - 2020
AYDINTAN E., AKGÜL B., ONUR D., KÜÇÜK P., LÜLECİ S. E., ZORLU T., DÖNMEZ ÇAVDAR A., İSLAMOĞLU Ö., FAİZ BÜYÜKÇAM S., KOÇ S., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, II. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu: "Tasarıma Dair Güncel Söylemler", 2018 - 2019
DÖNMEZ ÇAVDAR A., DİZMAN TOMAK E., BORAN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yangın Geciktirici Kimyasal Esaslı Kompozitlerin Hızlandırılmış Dış Ortam Koşullarına Karşı Dayanımı, 2017 - 2018
BORAN TORUN S., ÖZDEMİR T., DÖNMEZ ÇAVDAR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ahşap Yüzeyler Üzerinde Yangın Geciktirici Boyar Maddelerin Etkileri, 2017 - 2018
DÖNMEZ ÇAVDAR A., BORAN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yanmaya karşı dirençli selüloz katkılı termoplastik kompozit üretimi ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi, 2015 - 2016
BORAN TORUN S., DÖNMEZ ÇAVDAR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fındık Kabuğu ve Mikrokristalen Selüloz Esaslı Termoplastik Kompozit Üretimi, 2014 - 2015
DÖNMEZ ÇAVDAR A., KALAYCIOĞLU H., YAYLI N., AB Çerçeve Programları Destekli Proje, Odun Esaslı Levhalarda Uçucu Organik Bileşiklerinin (VOC) Tespiti ve Sınırlandırılması, 2011 - 2014
KALAYCIOĞLU H., Sanayi Tezleri Projesi, Farklı Plastikler ve Lignoselülozik Hammadde Kullanılarak Ekstrüzyon Yöntemiyle Odun-Plastik Kompozit Profillerin Üretilmesi, 2008 - 2011
Gezer E. D., Kalaycıoğlu H., Yıldız Ü. C., Yıldız S., Dönmez Çavdar A., TÜBİTAK Projesi, Borlu Bileşiklerle Emprenye Edilmiş Masif ve Kompozit Odun Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal, Mekanik ve Biyolojik Dayanım Özellikleri ve Endüstriyel Uygulama Olanakları, 2007 - 2009
Dönmez Çavdar A., Kalaycıoğlu H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kavak Yongaları Alkali Katkılı Fenol Formaldehit Tutkalı ile Borlu Bileşikler Kullanılarak Üretilen OSB Levhalarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, 2005 - 2007

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Civil Engineering Beyond Limits (CEBEL), Editörler Kurulu Üyesi, 2020 - 2022
Journal of Nature, Science & Technology, Editörler Kurulu Üyesi, 2020 - 2022
American Journal of Materials Research, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2014 - 2015
International Journal of Environmental Engineering and Natural Resources, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2014 - 2015
Journal of Materials Sciences and Applications , Değerlendirme Kurul Üyesi, 2014 - 2015
International Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, Editörler Kurulu Üyesi, 2014 - 2015

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Society of Wood Science and Technology (SWST), Üye, 2014 - 2015

Bilimsel Hakemlikler

kastamonu University Journal of Forestry Faculty, ESCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2020
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2019
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ESCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2017
Carbohydrate Polymers , SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2016
BioResources, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2016
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2014
European Journal of Wood and Wood Products (HARW), SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2014
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2014
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2014
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2014
BioResources, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2014
BioResources, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2014
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2014
3rd Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2014), Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap, Haziran 2014
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2014
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Cellulose Chemistry and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2013
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2013
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2013
Measurement, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Composites Part B: Engineering, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fak. Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2012

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Cost Action 19118: High-Performance Carbon-Based Composites With Smart Properties For Advanced Sensing Applications, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey, https://www.cost.eu/actions/CA19118/, 2021 - Devam Ediyor
COST Action FP1404: Fire safe use of bio-based building products, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/FP1404?, 2015 - 2019

Metrikler

Burslar

BİDEB 2224- Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı, TÜBİTAK, 2012 - Devam Ediyor

Ödüller

Çaylak S., Angın N., Dönmez Çavdar A., Ertaş M., Yükseklisans kategorisinde En İyi Poster Çalışması, Spe Acce 2020 (Automotive Composites Conference And Exhibition), Eylül 2020
DÖNMEZ ÇAVDAR A., Young Scientist Programme Grant, IUFRO Division 5: Forest Products, Portekiz, Temmuz 2012