İzmir ve Aydın İllerindeki Bazı kaplıcalardan İzole edilen Termofilik Bakteri İzolatlarının Moleküler Taksonomisi ve D1021 İzolatının Glukoz İzomerazının Karakterizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Kadriye İNAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ALİ OSMAN BELDÜZ