Yeni Bir Tetraoksim Ligandının Cu(II), Ni(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Pınar Ekmekcioğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): NEVİN KARABÖCEK