Kastamonu Küre bakır madenindeki cevher zenginleştirme atıklarının macun dolgu malzemesi olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMET İZKİ

Consultant: Bayram Erçıkdı