Yenilebilir Bazı Makromantar Özütlerinin ve Oksim Tipi Ligand Komplekslerinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: İlyas KUTLU

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AHMET ÇOLAK