Türkiye'de Mobilya Endüstrisindeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Pazar Eğilimleri ve Pazar Yönelimleri Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Bahadır Çağrı Bayram

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İLKER AKYÜZ