İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi NEKTY03435 Numarada Kayıtlı Mecmuanın Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkish Language and Litterature , Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: TOLGA KESKİN

Supervisor: Seda Uysal Bozaslan