Vernaküler Mimaride Mistik Bir Deneyimin Nörobilimsel Yaklaşımla Duygusal Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: EVŞEN YETİM

Supervisor: Derya Elmalı Şen