Sisyasal Davranış Üzerine Bir Karşılaştırma: Bayburt Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: İsmail Dursunoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ATİLA DOĞAN