Yeni Bir Dioksim ve Cu(II), Ni(II), Co(II) Komplekslerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Mine Armutcu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): NEVİN KARABÖCEK