Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve Ekonomik Büyüme: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: İsmail Emre Bilen

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MUSTAFA KEMAL DEĞER