1,2,4-TRİAZOL-3-ON HALKASI İÇEREN POLİHETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Hakan BEKTAŞ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AHMET DEMİRBAŞ