Kurumsal yönetimin ve kurumsal mesafenin gelişmekte olan ülke kökenli çokuluslu işletmelerin strateji tercihleri üzerindeki etkileri: Türkiye örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: TARHAN OKAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): TÜLAY İLHAN NAS