1,2,4-TRİAZOL-5-ON HALKASI İÇEREN ARİLİDENASETOHİDRAZİTLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Mevlüt YILDIRIM

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AHMET DEMİRBAŞ