Homosisteinin Normal ve Obez Farelerin Yağ Dokusunda CD36 Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tibbi Biyokimya, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Şeniz Doğramacı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): AHMET MENTEŞE