İçme suyu Tesislerindeki Şebeke Hatlarında Akış Kontrol Elemanlarının Suyun Akış Karakteristiklerine Bağlı Olarak Seçilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Hacı Ahmet AYDIN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUSTAFA SARIOĞLU