Gelişmekte olan ülke kökenli Doğrudan Yabancı Yatırımların Rekabet Avantajları ve Yatırım Motivasyonları: Türkiye Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: KÜBRA MERT

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): KADER ŞAHİN