Güneydoğu Türkiye ofiyolitik kromititlerinin petrojenezi: Kromit kimyası, plâtin grubu element jeokimyası ve mineralojisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Recep Melih Akmaz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): İBRAHİM UYSAL