Patlatma kaynaklı yer hareketi etkisindeki ayaklı su depolarının lineer olmayan dinamik analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Olgun Köksal

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): KEMAL HACIEFENDİOĞLU