Kablosuz Duyarga ve Aktör Ağları Yardımıyla Karasal Filoların İnsansız Denetimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Faruk Baturalp Günay

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): TUĞRUL ÇAVDAR