Altı Dişli Yeni Schiff Bazları ile Cu(II), Ni(II), Co(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Pınar Ekmekcioğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): NEVİN KARABÖCEK