Yoğun Bakım Hemşirelerine Verilen Monitör Alarm Yönetimi Eğitiminin Alarm Yönetimi ve Alarm Yorgunluğuna Etkisinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: DİLANUR KİBAR

Supervisor: Aysel Özsaban