Pozantı-Karsantı ofiyolitinin (Adana, Güney Türkiye)petrolojisi: Üst mantodaki kısmi ergime ve ergiyik-peridotit etkileşim süreçlerinin tüm kayaç ve mineral kimyası üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Samet Saka

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): İBRAHİM UYSAL