Mimarlık Pratiğinde Yaratıcılık Düşüncesinin Serbest Mimarlar Üzerinden Okunması: Trabzon Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Damla KALMUK

Supervisor: Derya Elmalı Şen