İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları farkındalığının tespiti ve acil durum planlarının uygunluğu araştırması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gumushane University, Instıtute Of Socıal Scıences, Dısaster Management(Interdıscıplınary), Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: EYYÜP YİLDİZ

Supervisor: Sedat Bostan