Türkiye'nin Ağaç ve Orman Ürünleri İhracat ve İthalat Değerlerinin Box Jenkins ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri İle Tahmin Edilmesi ve Karşılaştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Nadir Ersen

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İLKER AKYÜZ