(s,S) Tipli Envanter Modellerin Ağır Kuyruklu Dağılımların Belirli Alt Sınıfları ile İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Aslı BEKTAŞ KAMIŞLIK

Co-Consultant: TÜLAY KESEMEN