BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE MESLEKİ MOTİVASYON VE MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, Turkey

Approval Date: 2016

Student: ELİF AYDIN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUSTAFA BAŞ