İZOLE SIÇAN MİYOMETRİYUMUNDA METABOLİK İNHİBİSYONA BAĞLI KONTRAKTİL BASKILANMADA SODYUM-POTASYUM POMPASININ ROLÜNÜN İNCELENMES


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Ramazan ŞAHAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): AHMET AYAR