Kullanıcıların Mahremiyet Algısı ve Davranışı Üzerine Kuşaklararası Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Alper Perçin

Supervisor: Derya Elmalı Şen