Avrupa Birliği ve Türkiye'de İhricata Yönelik Devlet Yardımlarının İhracat Performansına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Emrullah METE

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HAYDAR AKYAZI