Bazı propolis fenoliklerinin HIV-1 revers transkriptaz ile moleküler interaksiyonu: moleküler docking (kenetlenme) çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: ZÜBEYDE COŞKUN

Supervisor: Ali Osman Beldüz