Tüketici Temelli Marka Değeri Yaratmada En Rasyonel Stratejinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yardımıyla Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Panel Mobilya Sektörü Ve Batı Karadeniz Bölgesi Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Bahadır Çağrı Bayram

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İLKER AKYÜZ