Asit nötralize edici malzemeler kullanılarak sülfürlü atıklardan duraylı macun dolgu üretiminin araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: TEKİN YILMAZ

Consultant: Bayram Erçıkdı