Isolation, characterization with molecular methods and description of thermophilic bacteria from Çönen, Kestanbol and Diyadin hot springs


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Sabriye ÇANAKÇI (DÜLGER)

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ALİ OSMAN BELDÜZ

Abstract:

Yeni termofilik bakteri türleri bulmak ve biyoteknolojik potansiyellerini araştırmak amacıyla, Diyadin (Ağrı), Gönen (Balıkesir) ve Kestanbol (Çanakkale) kaplıcalarından termofilik bakteri izolasyonları gerçekleştirildi. Bu amaçla her üç kaplıcadan alman su örneklerinden elde edilen koloniler, morfolojilerine göre ayrılarak, Diyadin Kaplıcasından dokuz, Gönen Kaplıcasından iki ve Kestanbol Kaplıcasından altı olmak üzere toplam onyedi izolat diğer testlere tabi tutulmak üzere seçildi. Seçilen izolatlar, morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal, kemotaksonomik, bazı genetiksel ve DNA-DNA homolojisi açısından incelendiler. Yapılan incelemeler sonucunda bu izolatlar, Bacillus cinsine veya bu cinsten son zamanlarda ayrılmalar sonucu oluşmuş olan yakın cinslere dahil edildiler. Gönen Kaplıcasının bir izolatımn Anoxybacillus cinsine ait yeni bir tür ve Diyadin Kaplıcası izo lallarından altısının bu türün suşları olduğu sonucuna varılarak, bu yeni tür Anoxybacillus gonensis olarak adlandırıldı. Kestanbol Kaplıcası izolatlarından üçünün Anoxybacillus cinsine ait yeni bir tür ve bu türe ait suşlar olduğu sonucuna varılarak, bu yeni türe ise Anoxybacillus kestanbolinensis adı verildi. Ayrıca Diyadin Kaplıcasından diğer üç izolatın Bacillus licheniformis, Anoxybacillus pushchinoensis ve Bacillus thermosphericus'sL, Kestanbol Kaplıcasından diğer bir izolatın Bacillus thermosphericus ve birisinin Saccharococcus caldoxylosilyticus'a. ve Gönen Kaplıcasından diğer bir izolatımn ise Bacillus thermoleovorans'a ait suşlar olduğu sonucuna varıldı. Kestanbol Kaplıcasından elde edilen S. caldoxylosilyticus'un DNA polimeraz geninin kısmi gen sırası ortaya çıkarıldı. Ayrıca A. gonensis' in yüksek ksiloz izomeraz enzim aktivitesine sahip olduğu bulundu. Bu çalışmada bulunan yeni termofilik tür ve suşların belirli özelliklerinden dolayı biyoteknolojik potansiyel taşıyabilecekleri sonucuna varılmış olup, Türkiye'deki diğer kaplıcalarda da benzer yeni tür ve suşların bulunabileceği düşünülmektedir.