Afet sürecinin kaos teorisi ile açıklanması: Deprem örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gumushane University, Instıtute Of Socıal Scıences, Dısaster Management(Interdıscıplınary), Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: EYYÜP YİLDİZ

Supervisor: Sedat Bostan