Bazı Yeni Termofilik Bakterilerin Hücredışı Katalaz Aktivitelerinin Karakterizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Student: Barbaros DİNÇER

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AHMET ÇOLAK