İran'da yayılış gösteren bazı Artemisia L. (Asteraceae) türlerinin morfolojik ve moleküler verilerle akrabalık ilişkilerinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: AHMAD RAZBAN HAGHİGHİ

Supervisor: Ali Osman Beldüz