Co, Ni, Cu, Zn Komplekslerinin K X-ışını Floresans Parametreleri Üzerine Kimyasal Etkiler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Meltem SAYDAM

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): GÖKHAN APAYDIN