MERKAPTO-1,2,4,-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN IN VITRO VE IN SLICO OLARAK İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Gamze ZEHİR KIRKBİR

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): YAKUP KOLCUOĞLU