Laminat Parkelerin Tercih Edilme Nedenlerinin Cinsiyet Açısından Araştırılması (Trabzon İli Merkez İlçe Örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Mustafa Akyüz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İLKER AKYÜZ