Erwinia amylovora EAKKB29 izolatının harpin geninin klonlanması ekspresyonu ve altındane ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) fideleri üzerinde etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE BEKTAŞ

Supervisor: Ali Osman Beldüz