Pırnakapan (Aşkale, Erzurum) civarındaki evaporitlerin mineralojik, petrografik ve jeokimyasal incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Didem Aydınçakır

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): EMEL ABDİOĞLU YAZAR