Benzin motorlarında emme havasına su eklenmesinin motor karakteristikleri ve eksoz emisyonları üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: DERYA SOYSAL

Consultant: Zehra Şahin