Levha Ürünleri Sanayinde Örgüt Kültürü Üzerine Bir Araştırma (Karadeniz Bölgesi Örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2018

Student: UĞUR SARAÇ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İLKER AKYÜZ